“Žene u statistici”

Misija i vizija sekcije  Hrvatskog statističkog društva “Žene u statistici”
Svrha / misija sekcije je promicanje aktivne uloge žena u svim područjima statističke struke, znanosti, kulture i pismenosti u Hrvatskoj (i šire), što je u skladu s ciljevima Hrvatskog statističkog društva (HSD).
Vizija sekcije je stvoriti bolji svijet sa statističarkama i statistikom.

Ciljevi
Promicati i jačati zastupljenost statističarki u Hrvatskom statističkom društvu (HSD), kao i sličnim domaćim i međunarodnim udrugama i njihovim sekcijama.
Pomagati članicama/ članovima da preuzmu aktivnu i vidljivu ulogu u HSD, ISI i drugim statističkim udruženjima.
Prikupiti informacije o ženama u statističkoj profesiji u Hrvatskoj i olakšati protok informacija između statističarki i statističara.
Poticati zanimanje za statistike među ženama i potaknuti učenice u školama i fakultetima da sudjeluju u programima statističkog formalnog i neformalnog učenja.
Pružanje podrške u prikupljanju statističkih podataka o ženama s ciljem stvaranja relevantnih studija o ulozi žena u raznim aktivnostima u Hrvatskoj i šire.
Podržati i povećati prilike za razvoj mentorskih odnosa između žena u sličnim područjima statistike.
Poboljšati umrežavanje i razmjenu ideja između statističarki s različitim ciljevima kao što su: provođenje statističkih istraživanja i dizajniranje projekata, poboljšanje obrazovanja i statističke pismenosti za statističarke, poboljšanje kvalitete životna, i dr.

Osnivačice su članice HSD, kako slijedi:

 1. Ksenija Dumičić (Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet) – (Osnivačica 2018) – Voditeljica sekcije HSD „Žene u statistici”
 2. Mirjana Pejić Bach (Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet)
 3. Sabina Hodžić (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci, Opatija)
 4. Irena Palić (Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet)
 5. Jasna Pugar (Državni zavod za statistiku, Zagreb)
 6. Dubravka Rogić Hadžalić (Državni zavod za statistiku, Zagreb)
 7. Jadranka Vuglar (Hrvatska narodna banka, Zagreb)
 8. Anita Čeh Časni (Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet)
 9. Ana Grabić (Državni zavod za statistiku, Zagreb)
 10. Marijana Kožul (Državni zavod za statistiku, Zagreb)
 11. Lidija Gligorova (Državni zavod za statistiku, Zagreb)
 12. Tea Baldigara (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci, Opatija)
 13. Nataša Kurnoga (Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet)
 14. Jovana Zoroja (Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet)
 15. Ana Štambuk (Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Rijeka)
 16. Jasna Horvat (Sveučilište J. J. Strossmajer, Ekonomski fakultet u Osijeku)
 17. Josipa Mijoč (Sveučilište J. J. Strossmajer, Ekonomski fakultet u Osijeku)
 18. Anamarija Jazbec (Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet)
 19. Bojana Dalbelo Bašić (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva)
 20. Josipa Antić (DePaulli, München, Njemačka)
 21. Snježana Pivac (Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet u Splitu)
 22. Zdenka Obuljen Zoričić (Sveučilište u Dubrovnik, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju)

Članstvo
Ako ste član/članica HSD i želite postati član/članica sekcije HSD “Žene u statistici”, kontaktirajte voditeljicu sekcije.

Dr. sc. Ksenija Dumičić

Voditeljica sekcije HSD “Žene u statistici”

E-Mail: kdumicic@net.efzg.hr
Web: https://www.efzg.unizg.hr/kdumicic