"Statistika u sportu"

Misija i vizija sekcije  Hrvatskog statističkog društva “Statistika u sportu”
Svrha / misija sekcije je stvaranje uravnoteženog, uključivog, prepoznatljivog, razumljivog, dostupnog i informiranog okvira za ostvarenje i samostvarenje svakog pojedinca – k zdravlju, sportskom rezultatu i društveno poticajnom upravljanom procesu tjelesne aktivnosti – temeljenog na kontinuiranom praćenju statističkih pokazatelja.
Vizija uključuje sport i vezane aktivnosti, dionici, uloge i programi, adekvatno su zastupljeni i statistički praćeni u životu građana RH – intitucionalno, građanski i osobno – integrirane i usklađene sa javno-zdravstvenim, društvenim i osobnim potrebama u svim aktivnim i podržavajućim ulogama na nacionalnoj i međunarodnoj razini djelovanja – u profesionalnom i amaterskom sportu, olimpijskom, paraolimpijskom, školskom i studentskom sportu, rekreaciji, kineziterapiji, tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, biomedicini i zdravstvu, kineziologiji, te svim drugim suvremenim natjecateljskim i amaterskim okružjima.

Ciljevi
Promicati pozitivne izravne i posredne učinke sveobuhvatnog financiranja sporta
Pomoći članstvu u preuzimanju aktivne uloge u statističkim udruženjima
Upoznavati programere i provoditelje sportskih aktivnosti sa modusima financiranja, potencijalima za umrežavanje i prospektivnim projektnim djelovanjem
Uspostavljati horizontalne i transverzalne kriterije vrednovanja učinaka javnih, komercijalnih i ostalih programa i projekata u domenama kineziologije, sporta, sportske znanosti, sportske medicine, biomedicine i zdravstva, tjelesne i zdravstvene kulture, kineziterapije, rekreacije, nestrukturirane tjelesne aktivnosti i dr.
Usklađivati krono-biološke, socio-ekonomske, demografske i sve ostale relevantne baze podataka sa bazama sportu usmjerenih registara, institucija i društava, javnih i komercijalnih
Uspostaviti preduvjete za ravnopravno financiranje sporta muškaraca i žena u svim, naročito cjeloživotnim, programima
omogućiti profiliranje sporta IKT alatima u medijima pogodnima za ostvarenje vizije i misije HSD, sekcije I statističara u općim i užim domenama djelovanja

Osnivači iz članstva HSD su, kako slijedi:

  1. doc.dr.sc. Igor Gruić (Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet) – (osnivač 2023) – Voditelj sekcije HSD “Statistika u sportu”

Članstvo
Ako ste član/članica HSD i želite postati član/članica sekcije HSD “Statistika u sportu”, kontaktirajte voditelja sekcije.

Dr. sc. Igor Gruić

Voditelj sekcije HSD “Statistika u sportu”

E-Mail: @ .hr
Web: https://