Članstvo

Prava i obveze članova Hrvatskog statističkog društva, koje su definirane Statutom Društva, su:

 • da biraju i budu birani u tijela Društva
 • da budu obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Društva i pridonose ostvarivanju njegovih djelatnosti
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela
 • da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih akata Društva
 • da prisustvuju i aktivno sudjeluju na sjednicama Skupštine Društva
 • da redovito plaćaju članarinu
 • da obavljaju aktivnosti promocije službene statistike i statističke struke
 • da čuvaju i podižu ugled Društva.

Članstvo u Hrvatskom statističkom društvu može biti redovito i počasno. Redoviti članovi mogu biti poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske i strani državljani koji prihvate Statut i akte Društva. Redoviti članovi Društva mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu koje podržavaju djelatnost Društva. Počasnim članovima mogu postati državljani Republike Hrvatske i strani državljani koji su svojim djelovanjem posebno pridonijeli razvoju Društva.

Budući da smo relativno mala zajednica nastojimo surađivati s povezanim društvima kao što su Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HSD), Hrvatsko biometrijsko društvo (HBMD) i Slovensko društvo informatika (SDI), a članstvom u HSD-u možete ostvariti višestruke benefite ne samo diseminacijom statistike kao struke već i vlastitom promocijom . Stoga, ako želite postati članom Hrvatskog statističkog društva ispunite web pristupnicu:

Web pristupnica

Kategorija članstva (potrebno označiti jednu kategoriju)

Choose FilesNo Files ChosenAccepted file types: js. Max. file size: 2 MB

Da biste uspješno poslali zahtjev za članstvom obvezno je prihvatiti uvjete korištenja osobnih podataka

Uvjeti korištenja osobnih podataka u skladu s uredbom GDPR EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. dostupni su ovdje.

Članarine

Godišnja članarina se odnosi za razdoblje od 1.1. do 31.12. tekuće godine.

Iznosi članarine:

 • Redoviti članovi = 30,00 EUR (226,04 HRK)
 • Redoviti članovi (studenti, umirovljenici) = 15,00 EUR (113,02 HRK)
 • Redoviti članovi (pravne osobe) = 270,00 EUR (2.034,32 HRK)

Uplate članarina je potrebno izvršiti na sljedeći račun Hrvatskog statističkog društva:

Članarinu treba uplatiti primatelju:
Hrvatsko statističko društvo
Trg J. F. Kennedyja 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Osobni identifikacijski broj (OIB) Hrvatskog statističkog društva: 32693155352
Banka: Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Transakcijski račun IBAN: HR41 2340 0091 1107 2010 7
SWIFT: PBZGHR2X

Svrha uplate: Članarina HSD Godina “Ime Prezime”
__________________________________________

Popis članova Hrvatskog statističkog društva (HSD) dostupan je na uvid članovima na temelju pisanog zahtjeva i obrazloženja zahtjeva. Na uvid su dostupni podaci o osobnom imenu (nazivu) članova.

__________________________________________

Istupanje iz članstva u Hrvatskom statističkom društvu

Sukladno članku 14. Statuta Hrvatskog statističkog društva, članovi mogu na temelju pisane izjave istupiti iz članstva u Hrvatskom statističkom društvu.

Prije podnošenja izjave članovi su dužni podmiriti sva svoja dugovanja i ostale obveze prema Hrvatskom statističkom društvu u cijelosti.

Obrazac Izjave o istupanju iz članstva u Hrvatskom statističkom društvu nalazi se u nastavku:

Popunjeni i potpisani obrazac potrebno je poslati u fizičkom obliku na adresu Hrvatskog statističkog društva (Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb) ili u digitalnom obliku na e-mail hsd@hsd-stat.hr.